Aktivnosti CSSH-a

plava_crta_zsh

Do sada su u organizaciji Centralnog saveta Srba u Hesenu, kao i njihovih partnerskih organizacija, realizovani brojni projekti na polju kulture, obrazovanja dece, mladih i roditelja kao i druge brojne manifestacije.

Saradnja sa drugim udruženjima na nivou Hesena i pokrajina u okruženju, kao i nemačkim institucijama, državnim organima, političkim partijama i fondacijama, podcrtava ozbiljan rad Saveta. Pri čemu ga nemački partneri prihvataju kao ozbiljnog činioca u društvu.

Iz oblasti kulture:

organizacije izložbi slika, književnih večeri, predavanja o zdravlju. diskusija. Uz povremenu podršku “Službe za multikulturalnu nadležnost u Frankfurtu na Majni (AMKA)”.

Ove manifestacije predstavljaju kulturni most koji povezuje raznolikost i doprinosi razumevanju i toleranciji.

Iz oblasti obrazovanja:

Informativne veceri i predavanja u cilju poboljšanja školovanja i obrazovanja, kao i pomoci deci, omladini i roditeljima:

  • Projekti na temu jezika, obrazovanja ( u saradnji sa AMKA-om)
  • Stipendije “Diesterweg” i “MainCampus” ( u saradnji sa Politehničkom fondacijom u Frankfurtu).
  • Stipendije Herti fondacije “Start” za nadarene učenice i učenike stranog porekla.

Iz oblasti politike:

Kontakti sa strankama na pokrainskom nivou, razmena mišljenja i zahtevi Centralnog saveta Srba Hesena za priznavanje stranih diploma, bolje mogućnosti u obrazovanju i uslovima zapošljavanja, pomoć klubovima i udruženjima.

Centralni savet Srba u Hesenu učestvovao je na prvoj konferenciji za integraciju u Hesenu održanoj 14.09.2009. u Wiesbadenu. Tom prilikom prvi ministar za integraciju u Hesena pozvao je na konferenciju preko 120 predstavnika.

Centralni savet Srba hesena učestvovao je i na saveznj konferenciji Nemačke za integraciju, koja se održala u Hesenu  Maja 2012.god., uz prisustvo predstavnika svih nemačkih pokrajina.

Vrednosti poput identiteta, tradicije i kulture ne smeju biti zaboravljene. Iz tog razloga Centralni savet Srba Hesena ulaže napore da ih u saradnji sa nemačkom vladom, na pokrajinskom i republičkom nivou, očuva na teritotiji ove države.

plava_crta_zsh