2010. godina

  • 21.01.2010 Sklad boja, muzike i poezije – Izložba slika srpskih likovnih umetnika nastanjenih u Nemačkoj

U organizaciji Centralnog saveta Srba Hesena (CSSH) u subotu je u izložbenom prostoru Srpskog kulturnog Centra Offenbah svečano otvorena izložba slika. Svoja radove izložili su slikari Spomenka Alečković, Jelena Hild i Zoran Marcius. Izložbu je otvorio predsednik CSSH-a Hesena Miloš Cvetanović.

Zidove velike sale našeg kluba u Offenbahu krasio je veliki broj slika i sve je bilo nalik na pravu galeriju. Pri tom je veoma važno, možda i neuobičajeno, ali svakako ohrabrujuće, što je ovaj prostor te večeri bio ispunjen ljubiteljima likovne umetnosti. Bio je to istinski kulturni događaj u Offenbahu, a među zvanicama su bili konzul Srbije Zorica Mladenović i njen crnogorski kolega Slobodan Žarić. Inicijator ove postavke je akademski slikar Spomenka Alečković, član Predsedništva CSS-a Hesena.

Izloženo je tridesetak slika u ulju i akrilu, različitih motiva i živih boja, a publika ih je sa zanimanjem, dugo i pažljivo razgledala. A imali su šta i da vide jer stara poslovica kaže da se “lepota nalazi u očima onoga ko posmatra neko umetničko delo”. Atmosfera na samom otvaranju bila je izuzetna, a slikari i njihovi radovi su imali podršku i u prigodnom muzičko-literarnom delu programa.
Tako su se sa izloženim slikama spojile Hajdnova sonata, koju je na violini svirala osamnaestogodišnja i već svestrana umetnica Sanja Alečković, a nastavio je poeta na klaviru Junuz Barbaros Kuru. Ti lepi trenuci su potrajali i kasnije kada je poezija oplemenila veče stihovima pesnikinja Barbare Hehfeld i Nisvete Grabovac.


  • 24.02.2010Poseta delegacije grada Niša

Susret odbora ZSSH sa privrednom delegacijom grada Niša, na čelu sa gradonačelnikom grada Gosp. Milošem Simonovićem. Susret je održan u Srpskoj privrednoj komori u Frankfurtu.


  • 17.03.2010Izbor kandidata za skupštinu Srbije

U Frankfurtu na izbornom sastanku, a u organizaciji Centralnog saveta Srba iz Hesena i Srpskog foruma Nemačke, izabrani su delegati za Skupštinu srpske dijaspore iz Nemačke.

Izabrani su Miodrag Kreculj (61) iz Minhena, pokrajina Bavarska, Đuro Plavšić (51) iz Berlina, pokrajina Berlin-Bramdenburg i dr Nenad Josipović (29) iz Frankfurta, pokrajina Hesen.


Stipendije fondacija
projekti za obrazovanje
Hertie – fondacije
u Frankfurtu na Majni

Referent: gospodja Silke Appel
pokrajinski koordinator
“Start – Hertie fondacije”


Stipendije fondacija
projekti za obrazovanje
Hertie – fondacije
u Frankfurtu na Majni

Referent: gospodja Silke Appel
pokrajinski koordinator
“Start – Hertie fondacije”