O nama

plava_crta_zsh Srpska dijaspora na tlu Nemačke je brojna i prema nezvaničnim podacima broji oko 400 000 članova. U nemačkoj pokrajini Hesen žive po poslednjem popisu, krajem 2010. godine, 40 000 Srba a veliki broj ima nemački pasoš, tako da je populacija mnogo brojnija. U gradu Frankfurtu živi 9 300 naših građana. Pri tome ne treba zaboraviti nezanemarljiv broj Srba, koji su državljani drugih država, pa samim tim ne ulaze u statistike na osnovu zemlje porekla, vec papira država, u kojoj žive. Centralni Savet Srba Hesena pokušava da objedini sve Srbe građane na teritoriji pokrajine Hesen i da ih na što bolji način uključi u društveni život Nemačke a da pri tom zadrže svoj identitet, jezik i bogatu kulturu.

osnivanje zsh

Predsedništvo CSSH – 30. Avgusta 2008
Dragan Vasiljević, Mirjana Atanasijević, Čedomir Mihajlović, Katica Stanimirov, Milorad Milenković, Ljiljana Kovačić, Vida Vučković (s leva na desno)

Savet je osnovan kao građanska inicijativa 30. Avgusta 2008. godine u Franfurtu na Majni sa ciljem da se srpska zajednica, prvo u pokrajni Hesen a kasnije i u svim pokrajnama u Nemačkoj, organizuju u savete. Na taj način dobio bi se legitimitet za izbor jedne centralne organizacije, u kojoj svi predstavnici saveta srba svih nemačkih pokrajina biraju legitimne predstavnike objedinjene u jednu organizaciui, koja će na profesionalan način zvanično predstavljati Srbe na teritorije ove države, kako na svim društvenim nivoima tako i političkim.

nova uprava CSSH

Predsedništvo CSSH – 3. Dezember 2012
Aleksandra Djordjević( generalni konzul Srbije u Frankfurtu), Ruža Mijović(blagajnik), Vida Vučković(predsednik), Slobodan Miletić(član nadzornog odbora), Dragan Lukjanović(potpredsednik), Zdravko Mitrović(predsednik nadzornog odbora), Krsto Prtljaga(član nadzornog odbora), Goran Petrašinović(potpredsednik), Jovan Lukjanović(generalni sekretar) (s leva na desno)

Savet objedinjije članove, koji već generacijama žive u inostranstvu, ali i mlađe generacije koje su poslednjih godina došle u Nemačku da se obrazuju i profesionalno usavršavaju. Organizacija teži da Srbima koji žive u Nemačkoj olakša integraciju u društvu, tako što im pruža adekvatnu pomoć na svim poljima života. Srbi trebaju da se pozicioniraju rame uz rame uz druge narode, koji su brojni u nemačkom društvu i oslobode negativne reputacije usled nepovoljnih istorijskih događaja u bliskoj prošlosti. Ciljevi Saveta su kompleksni i postavljeni su na duge staze, tako da njihovo ostvarivanje zahteva puno rada i istrajnosti. Put ka ostvarivanju datih ciljeva je dug i zahteva dosta vremena, ali Savet ka njma ide odlučnim koracima.

Na izbornoj skupštini Centralnog Saveta Srba u Hesenu, održanoj 15. Marta 2015. godine u Frankfurtu na Majni izabrana je nova uprava:

Milorad

Milorad “Miki” Milenković, Miodrag Stojković, Svetlana Ilić, Slobodan Miletić, Marija
Laban Urošević, Zagorka Bunthornsade, Dejan Bilanović, Mirko Lužaić (sa
leva na desno)

Predsednica: Svetlana Ilić

Podpredsednica: Marija Laban Urošević

Podpredsednik: Miodrag Stojković

Sekretar: Dejan Bilanović

Blagajnica: Zagorka Bunthornsade

Članovi uprave: Dr. Ivan Nikolov, Milorad “Miki” Milenković, Sanela Milosavljević, Mirko Lužaić

Nadzorni odbor: Slobodan Miletić, predsednik nadzornog odbora, Dragan Pribić i Saša Višnjić

plava_crta_zsh